Všeobecné záväzné nariadenia obce

Súbor Veľkosť Pridané Stiahnuté
VZN 1/2016 o cintorínskych poplatkoch 594.28 KB Jan 01, 2017 14:38 Stiahnuť 331
VZN 1/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a objemným odpadom 289.47 KB May 27, 2016 09:31 Stiahnuť 532
VZN o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu 2.12 MB Jan 27, 2016 19:15 Stiahnuť 625
VZN 5/2012 1.25 MB Jan 27, 2016 19:14 Stiahnuť 606
VZN 1/2015 502.52 KB Dec 20, 2015 12:21 Stiahnuť 761
Návrh dodatku č.1/2015 k VZN č. 2/2013 473.89 KB Dec 20, 2015 12:20 Stiahnuť 684
VZN 2/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a stavebné odpady 2.94 MB Dec 26, 2013 19:52 Stiahnuť 1398
VZN 1/2013 o miestnych daniach, miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 329.56 KB Nov 30, 2013 14:28 Stiahnuť 1312
VZN 01/2013 245.24 KB May 15, 2013 14:05 Stiahnuť 1436
VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 95.49 KB Nov 22, 2012 15:43 Stiahnuť 1486