Posledná úprava (Sobota, 05 November 2016 22:34)

 

 

 

 

Prečo triediť a recyklovať plasty Prečo triediť a recyklovať sklo Prečo triediť a recyklovať papier
PET fľaše nie sú odpadom Nebezpečné odpady nepatria
do nádoby na komunálny odpad

 

Posledná úprava (Streda, 17 Júl 2013 11:16)

 

Starostka obce ďakuje všetkým občanom, ktorí svedomite a starostlivo separujú v obci

1. kuchynský odpad – oleje

2. zberový papier

3. zberové sklo

4. plasty a PET fľaše

5. zberové elektro a batérie

6. použitú obuv a šatstvo

7. zberový kovový odpad, konzervy

 

triedia a umiestňujú všetok odpad poľa  rozmiestnenia kontajnerov v obci. Prispievame tým všetci k nášmu ekologicky čistému prostrediu a poriadku v obci Brunovce.

Posledná úprava (Piatok, 20 September 2013 14:36)