Vzor tlačiva

Súbor Veľkosť Pridané Stiahnuté
Vydanie súhlasu na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia 74.32 KB Dec 01, 2015 10:50 Stiahnuť 658
Vydanie súhlasu k užívaniu malého zdroja znečisťovania ovzdušia 77.32 KB Dec 01, 2015 10:49 Stiahnuť 696
Vydanie vodoprávneho povolenia na vodnú stavbu 77.02 KB Dec 01, 2015 10:49 Stiahnuť 675
Ohlásenie - udržiavacie práce 47.5 KB Mar 20, 2015 13:27 Stiahnuť 860
Žiadosť - pridelenie súpisného čísla stavbe 48.8 KB Jul 01, 2013 08:53 Stiahnuť 1379
Žiadosť - rozkopávka+pretláčka 50.41 KB May 31, 2013 11:22 Stiahnuť 1418
Žiadosť - uzávierka 60.82 KB May 31, 2013 11:22 Stiahnuť 1365
Žiadosť - zvláštne užívanie 49.23 KB May 31, 2013 11:21 Stiahnuť 1412
Žiadsoť o povolenie vjazdu 56.74 KB May 31, 2013 11:21 Stiahnuť 1370
Žiadsoť - určenie dopravného značenia 50.23 KB May 31, 2013 11:20 Stiahnuť 1390
Vzor tlačiva: Návrh na kolaudáciu stavby 360.53 KB Nov 12, 2012 11:12 Stiahnuť 1559
Vzor tlačiva: Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín 300.97 KB Feb 24, 2012 12:00 Stiahnuť 1514
Vzor tlačiva: Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením 214.71 KB Feb 24, 2012 11:59 Stiahnuť 1538
Vzor tlačiva: Ohlásenie drobnej stavby 696.4 KB Feb 24, 2012 11:58 Stiahnuť 1709
Vzor tlačiva: Žiadosť o odstránenie stavby 279.66 KB Feb 24, 2012 11:58 Stiahnuť 1530