Všeobecné záväzné nariadenia obce

Súbor Veľkosť Pridané Stiahnuté
VZN 1/2016 o cintorínskych poplatkoch 594.28 KB Jan 01, 2017 14:38 Stiahnuť 270
VZN 1/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a objemným odpadom 289.47 KB May 27, 2016 09:31 Stiahnuť 497
VZN o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu 2.12 MB Jan 27, 2016 19:15 Stiahnuť 588
VZN 5/2012 1.25 MB Jan 27, 2016 19:14 Stiahnuť 568
VZN 1/2015 502.52 KB Dec 20, 2015 12:21 Stiahnuť 693
Návrh dodatku č.1/2015 k VZN č. 2/2013 473.89 KB Dec 20, 2015 12:20 Stiahnuť 642
VZN 2/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a stavebné odpady 2.94 MB Dec 26, 2013 19:52 Stiahnuť 1336
VZN 1/2013 o miestnych daniach, miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 329.56 KB Nov 30, 2013 14:28 Stiahnuť 1262
VZN 01/2013 245.24 KB May 15, 2013 14:05 Stiahnuť 1392
VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 95.49 KB Nov 22, 2012 15:43 Stiahnuť 1447
VZN 07/2012 - ZRUŠENÉ uznesením č. 16/2013 2.2 MB Oct 23, 2012 19:44 Stiahnuť 1534
VZN-kult.podujatia 43.12 KB Feb 28, 2012 14:49 Stiahnuť 1486
VZN-o pravidlách času predaja - ZRUŠENÉ uznesením č. 16/2013 32.25 KB Feb 28, 2012 14:49 Stiahnuť 1701
VZN o chove a držaní psov - ZRUŠENÉ uznesením č. 3/2013 41.29 KB Feb 28, 2012 14:48 Stiahnuť 1550
VZN dotacie Brunovce 49.53 KB Feb 28, 2012 14:47 Stiahnuť 1518
VZN o čistote a poriadku v obci - ZRUŠENÉ uznesením č. 3/2013 64.23 KB Feb 28, 2012 14:46 Stiahnuť 1587
VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č.3/2011 3.21 MB Dec 16, 2011 16:32 Stiahnuť 1450
Všeobecne záväzné nariadenie č. 13 / 2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 96.43 KB Nov 30, 2011 15:41 Stiahnuť 1472
VZN o podmienkach na odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou - ZRUŠENÉ uznesením č. 16/2013 124.13 KB Sep 21, 2011 15:09 Stiahnuť 1403
VZN na r. 2009 101.22 KB Dec 03, 2010 12:59 Stiahnuť 1539