Úvod Content Layouts

Sme jednotriedna materská škola, ktorú navštevujú deti od 3 do 6 rokov. Materská škola sa nachádza v tichom prostredí uprostred obce. Budova školy potrebuje opravu, ale vnútorné zariadenie (herňa - koberec, skrinky, stolíky a stoličky, spálňa - koberec, ležadlá, podušky a paplóny) sú nové a čisté. Na celej budove sú nové plastové okná. Okolie materskej školy nám ponúka krásne prírodné prostredie, ktoré využívame pri pobyte vonku, oboznamovaním sa s prírodou a jej priame pozorovanie a na pohybové aktivity. Vytváraním rodinnej atmosféry vplývame na pozitívnu klímu v materskej škole. Pri výchove a vzdelávaní vychádzame z nových prístupov, foriem a metód práce s deťmi. Uprednostňujeme zážitkové a skúsenostné učenie sa detí.
Okrem plnenia cieľov výchovy a vzdelávania, zámeru MŠ a Školského vzdelávacieho programu "Svet okolo nás"
pripravujeme pre deti rôzne akcie, napr.: návšteva farmy s domácimi zvieratami, tvorba svietnikov spolu s rodičmi,
vianočná besiedka, Mikuláš, oslava MDD, Deň matiek, karneval so Šašom Jašom, rozlúčka s predškolákmi,
letné otužovanie v bazéne a nočné spanie v MŠ.

Materská škola Brunovce sa nachádza 10 km od Piešťan aj od Nového Mesta nad Váhom a v školskom roku 2013/14 máme ešte 6 voľných miest pre deti.

Materská škola

Adresa: Brunovce 107, 916 25 Potvorice

Tel.: 032/7797158

E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Posledná úprava (Pondelok, 11 Marec 2013 11:23)