Starostka obce ďakuje všetkým občanom, ktorí svedomite a starostlivo separujú v obci

1. kuchynský odpad – oleje

2. zberový papier

3. zberové sklo

4. plasty a PET fľaše

5. zberové elektro a batérie

6. použitú obuv a šatstvo

7. zberový kovový odpad, konzervy

 

triedia a umiestňujú všetok odpad poľa  rozmiestnenia kontajnerov v obci. Prispievame tým všetci k nášmu ekologicky čistému prostrediu a poriadku v obci Brunovce.